Personvernerklæring verksted | Autoxo Sport Hoveddel Side topp
PERSONVERN VERKSTED

FERRARI S.P.A.s PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER AV AUTORISERTE VERKSTED/ETTER-SALG-AKTIVITETER

1 − Persondata oppgitt av kunden til Ferrari S.p.A. (i det følgende “Ferrari” eller "selskapet") i sammenheng med kommersielle forhold, prekontraktuelle forhandlinger og fullbyrdelse av avtalen (i det følgende “dataene”) vil bli behandlet for følgende formål:
a. formål strengt forbundet med kontraktsforholdet mellom kunden og Ferrari. Ferrari vil spesifikt behandle dataene som datakontrollør for å: oppfylle kontraktuelle forpliktelser og lovpålagte krav angående garantier, produktsikkerhet (f.eks. tilbakekallingskampanjer); utføre etter-salg-tjenester via forhandler- og tjenestenettverk; besvare og etterkomme alle kundens forespørsler; sende tekniske og/eller organisatoriske meddelelser; utføre kundetilfredshetsundersøkelser angående kvaliteten på selskapets varer og tjenester i henhold til Ferraris legitime interesser;
b. hvis kunden samtykker i dette, sende kommersielle meddelelser og reklame om selskapets produkter og tjenester, eller utføre markedsforskning (“markedsføring”);
c. hvis kunden samtykker i dette, analysere kundens oppførsel, vaner og forbrukstendens, for å forbedre produktene og tjenestene som ytes av Ferrari samt tilfredsstille kundens forventninger (“profilering”);
d. hvis kunden samtykker i dette, kommunisere data til Ferrari N.V.s og/eller Ferraris filialer (“selskapene i Ferrari-konsernet”) slik at de behandler dem for å sende kommersielle meddelelser og/eller reklame om disse selskapenes produkter og tjenester og utføre markedsforskning (“Ferrari-konsernets markedsføring”).
Dataene kan behandles som utskrifter, på automatiserte eller elektroniske måter inkludert via e-post, telefon (f.eks. automatiserte anrop, SMS, MMS), faks og alle andre måter (f.eks. nettsider, mobilapper).

2 − Innsending av dataene er aldri obligatorisk. Men ikke å angi dataene for formålene nevnt i art. 1) litra (a) vil gjøre det umulig å fullbyrde avtalen og/eller etterkomme forpliktelser som oppstår fra avtalen siden denne behandlingen ikke behøver kundens tillatelse. På den annen side, ved å unnlate å angi dataene for formålene definert i art. 1) litra (b), (c) og (d), vil du ikke forhindre Ferrari fra å fullbyrde avtalen eller levere aktiviteter relatert til eller avledet fra avtalen.

3 − Datakontrollør er Ferrari S.p.A. med registrert kontor i Via Emilia Est, N. 1163 Modena, Italia. Kunden kan kontakte Ferrari hvis det trengs forklaringer til denne personvernerklæringen og/eller i andre saker som gjelder privatlivets beskyttelse for kunden ved å skrive til personvernansvarlig i Ferrari på e-postadressen [email protected]

4 − For formålene som der definert i art.1) kan dataene behandles av tredjeparter som handler på vegne av datakontrolløren angitt i art. 3) og i samsvar med kontraktuelle krav, i medlemsstater i EU eller i land utenfor EU. Dataene kan meddeles tredjeparter for å oppfylle lovens forpliktelser, utføre ordre fra offentlige myndigheter eller gjøre gjeldende Ferraris rettigheter overfor rettsmyndighetene.

5 - Ferrari kan, i rammen av sine kontraktuelle forretningsforbindelser, overføre dataene til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dette inkluderer lagring av dataene i databaser som styres av enheter som opptrer på vegne av Ferrari. Database- og databehandlingen er bundet til formålene med denne behandlingen og utføres i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Hvis dataene overføres utenfor EØS, vil Ferrari treffe alle egnede kontraktuelle tiltak for å garantere adekvat beskyttelse av dataene, bl.a. avtaler basert på standard avtaleklausuler som er innført av EU-kommisjonen for å regulere overføringen av personopplysninger utenfor EØS.

6- Dataene som er behandlet i henhold til art. 1 litra a) vil bli oppbevart så lenge det anses for å være strengt nødvendig for å realisere disse formålene. Men dataene kan lagres i lengre tid ved potensielle og/eller reelle krav og tilstøtende forpliktelser knyttet til formålene som er angitt i litra a). Data som behandles med sikte på markedsføring og profilering, vil bli oppbevart av selskapet fra det øyeblikk kunden gir sitt samtykke og til han eller hun trekker det tilbake. Når samtykket er trukket tilbake, vil ikke dataene lenger behandles for disse formålene, selv om de fortsatt kan oppbevares av Ferrari, særlig hvis det er nødvendig for å beskytte selskapets interesser i forbindelse med potensielt erstatningsansvar ved databehandlingen det har foretatt, med mindre den kompetente tilsynsmyndigheten har kunnet belyse dette nærmere. Dataoppbevaringen ved markedsføring og profilering er tillatt i henhold til gjeldende europeisk lovgivning og beslutningene truffet av den italienske personvernmyndigheten.

7 − Kunden har følgende rettigheter:
I. tilgangsrett, som betyr retten til å bli informert av Ferrari om at kundens data behandles og, der dette er mulig, få tilgang til dem

Kristoffer Strømme

Marketing Manager
Email
0047 969 03 969

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn